Maatschappelijk

Social Return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving ’en is net als duurzaam inkopen vaak een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Mensen

Met Social Return geven opdrachtnemers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief. Maatschappelijke participatie heeft een positief effect op zingeving, eenzaamheidsbestrijding en zelfrespect.

Geld

Het doel van Social Return is ervoor te zorgen dat een investering, naast het ‘gewone’ rendement ook een sociale winst oplevert. SROI is een meetinstrument dat het maatschappelijke rendement zichtbaar maakt.

SROI Fryslân

Het SROI coördinatiepunt adviseert en ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de uitvoering en monitoring van de Social Return afspraken in Friesland.

Wij hebben als doel om opdrachtnemers, inkopers, juristen en accountmanagers te ontzorgen, inspireren en vooral met elkaar te verbinden.

Binnen Friesland is gekozen voor een uniform beleid, de Friese Eis (klik hier voor versie 2017-2021), en een uniforme werkwijze door middel van een digitaal rapportagesysteem. Dit rapportagesysteem monitort de voortgang en maakt alle Sociale Return activiteiten transparant.

Diensten

Helpdesk

We helpen je graag als er ondersteuning nodig is bij het gebruik van het monitoringsysteem. Ook voor vragen op het gebied van beleid en uitvoering kun je uiteraard bij ons terecht.

Fungeren als kennisplatvorm

We verzamelen en delen informatie rondom het beleid en de uitvoering van SROI. Daarnaast faciliteren en organiseren we bijeenkomsten en trainingen om de reikwijdte van SROI te vergroten. Ook signaleren en delen we kansen en knelpunten op het gebied van SROI beleid en uitvoering

Monitoring

Via het monitoringsysteem houden we toezicht op de voortgang en resultaten van SROI verplichtingen. Deze gegevens worden periodiek verwerkt in rapportages en evaluaties.

Jaarverslag 2022

Esther Vinke"
Esther Vinke

Contactpersoon

Het coördinatiepunt SROI Fryslan vormt de spil tussen beleidsmakers, inkopers en uitvoering en heeft een faciliterende en aanjagersrol.
De helpdesk, communicatie en het monitoringsysteem worden door Esther verzorgd.

Onderstaande accountmanagers  kunnen opdrachtnemers (kosteloos) ondersteunen bij de uitvoering van de SROI verplichting.

Sipko van Til"
Sipko van Til

SROI invulling

Social Return kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het bieden van een duurzame arbeidsplaats of stage voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het primaire doel. Een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en scholen van nieuwe medewerkers of drempels verlagen voor mensen die nog wat extra ondersteuning kunnen gebruiken is ook mogelijk.

De inspiratiekaart laat opties zien om maatschappelijke impact te maken als invulling door werving en selectie niet lukt. Bij Social Return zijn meestal 3 partijen betrokken; de opdrachtgever, accountmanager Werk en de opdrachtnemers. Onderstaande animaties vertellen wat er van iedere partij verwacht wordt in dit SROI- proces.

Opdrachtgevers

Zonder zorgvuldig contractbeheer is er geen goed contractmanagement mogelijk. De opdrachtgever is een onmisbare schakel in het verantwoordingsproces, hoewel de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de invulling van de Social Return verplichting. Onderstaande animatie bevat de werkinstructie voor opdrachtgevers en geeft aan wat er verwacht wordt in het SROI-proces.

Klik hier voor de werkinstructie voor opdrachtgevers

Opdrachtnemers

Heb je een opdracht met een Social Return verplichting gegund gekregen? Meld je dan meteen aan bij het Coördinatiepunt SROI Fryslân. Heb je nog geen ervaring met het invullen en verantwoorden van Social Return?
Onderstaande animatie bevat de werkinstructie voor opdrachtnemers en geeft aan wat er verwacht wordt in het SROI-proces.

Klik hier voor de werkinstructie voor opdrachtnemers

Accountmanagers

Als accountmanager ondersteun je opdrachtnemers bij de invulling van de Social Return verplichting. Je helpt bij de werving & selectie en denkt mee over eventuele maatwerk oplossingen.

Onderstaande animatie bevat de werkinstructie voor accountmanagers en geeft aan wat er verwacht wordt in het SROI-proces.

Klik hier voor de werkinstructie voor accountmanagers

Deelnemende partners

Scroll naar boven