Maatschappelijk

Social Return betekend letterlijk ‘iets teruggeven aan de samenleving ’en is net als duurzaam inkopen vaak een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Mensen

Met Social Return geven opdrachtnemers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer perspectief. Maatschappelijke participatie heeft een positief effect op zingeving, eenzaamheidsbestrijding en zelfrespect.

Geld

Het doel van Social Return is ervoor te zorgen dat een investering, naast het ‘gewone’ rendement ook een sociale winst oplevert. SROI is een meetinstrument dat het maatschappelijke rendement zichtbaar maakt.

Over SROI

Social Return betekent letterlijk: 'iets teruggeven aan de samenleving' en is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, opdrachtnemers stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Social Return beoogt dat een investering op sociaal en maatschappelijk gebied ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het 'gewone' rendement. Met Social Return wordt een extra stimulans gegeven aan sociaal ondernemerschap.

 

Lees hier meer over het SROI-proces

SROI Fryslân

Het SROI coördinatiepunt adviseert en ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij de uitvoering en monitoring van de Social Return afspraken in Friesland.

Wij hebben als doel om opdrachtnemers, inkopers, juristen en accountmanagers te ontzorgen, inspireren en vooral met elkaar te verbinden.

Binnen Friesland is gekozen voor een uniform beleid (de Friese Eis) en uniforme werkwijze door middel van een digitaal rapportagesysteem. Dit rapportagesysteem monitort de voortgang en maakt alle Sociale Return activiteiten transparant.

Het team

Esther en Rina vormen de spil tussen beleidsmakers, inkopers en uitvoering.
In opdracht van de aangesloten gemeenten hebben zij een faciliterende en aanjagersrol.
Rina is aangesteld als projectleider en is onder meer verantwoordelijk voor de externe contacten. De helpdesk, communicatie en het monitoringssysteem worden door Esther verzorgd.

Diensten

Helpdesk

We helpen je graag als er ondersteuning nodig is bij het gebruik van het monitoringsysteem. Ook voor vragen op het gebied van beleid en uitvoering kun je uiteraard bij ons terecht.

Fungeren als kennisplatvorm

We verzamelen en delen informatie rondom het beleid en de uitvoering van SROI. Daarnaast faciliteren en organiseren we bijeenkomsten en trainingen om de reikwijdte van SROI te vergroten. Ook signaleren en delen we kansen en knelpunten op het gebied van SROI beleid en uitvoering

Monitoring

Via het monitoringsysteem houden we toezicht op de voortgang en resultaten van SROI verplichtingen. Deze gegevens worden periodiek verwerkt in rapportages en evaluaties.

Deelnemende gemeenten

Scroll to top